VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT

Varausehtoja käytetään asiakkaan (palvelun tilaajan) ja Reporderin (palveluntarjoaja) väliseen sopimussuhteeseen.
  • Tekemällä tilauksen asiakas hyväksyy nämä varaus- ja peruutusehdot. Hinnaston ohessa on kerrottu ehdoista.

  • Tehty tilaus on sitova.

  • Peruutukset on tehtävä kirjallisesti vähintään 48 h ennen sovittua ajankohtaa. Peruutus on tässä tapauksessa maksuton.

  • Mikäli peruutus tehdään alle 48 tunnissa veloitetaan sovitusta palvelusta puolet.

  • Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, veloitetaan sovitusta palvelusta täysimääräinen maksu.

  • Ylivoimaisen esteen ilmaantuessa (ennakoimaton este, äkillinen sairaus, tapaturma) asia huomioidaan ja maksua ei veloiteta. Myös palveluntarjoajan ylivoimaiset esteet eivät johda taloudelliseen hyvitykseen asiakkaalle. Näissä tapauksissa pyritään aina sopimaan uusi aika peruuntuneen tilalle.

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

1.Rekisterinpitäjä:

Reporder 3411662-6, www.reporder.fi, tiia@reporder.fi

2.Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Tiia Repo-Kajokulma, tiia@reporder.fi, +358 44 762 4457

3.Rekisterin nimi

Reporderin asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen perusteena on asiakassuhde, joka on syntynyt tilaamalla Reporderin palveluita tai osallistumalla kilpailuun. Henkilötietojen käsittelyn tarjoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, palvelun tuottaminen, asiakassuhteen ylläpito, laskutus, markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilytys

Rekisteriin tallennetaan tarvittaessa seuraavia tietoja: henkilön nimi, yritys, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), henkilötunnus, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot.

Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan sekä tarpeellisen ajan asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista ja lainsäädännön mukaisesti sallittua tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötiedot poistetaan pyydettäessä kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. Myyntilaskuja säilytetään kirjanpitolainsäädännön asettaman vaatimusten mukaan 6 vuotta.

6. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta markkinointi- tai myyntitarkoituksiin, eikä muillekaan ulkopuolisille tahoille. Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja (valokuvat, palautteet) voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa ja pääsy niihin on vain rekisterinpitäjällä. Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain rekisterinpitäjän tiedossa olevilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on sitoutunut noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua tai poistoa, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Verkkosivusto

Verkkosivuilla www.reporder.fi olevat kuvat ovat joko itse ottamiani tai ladattu Pixabay.com sivustolta.